collageSHAK

De Vrijwilligerscentrale is op 19 mei 2014 opgericht als gevolg van het dorpsplan, dat in 2013 gepresenteerd is.
In de dorpsenquête van 2013 was een vraag opgenomen of men hulp nodig had of hulp wou bieden op het gebied van boodschappen doen, tuinonderhoud, klusjes in- en om het huis, vervoer naar het ziekenhuis of specialist, samen een wandeling maken of kopje koffie drinken. Met de uitkomst op deze vraag zijn de coördinatoren aan de slag gegaan. Nu na 5 jaar is er nog 1 coördinator over en is de Vrijwilligerscentrale al bijna 100x ingeschakeld.

Naast de taak om hulpvrager en hulpbieder bij elkaar te brengen kan de Vrijwilligerscentrale ook als tussenpersoon fungeren bij de organisatie van activiteiten op het dorp voor de inwoners, die door bijvoorbeeld gemeente of SMWO georganiseerd worden.

Wil je een bijdrage leveren? Neem dan contact op met coördinator Janny Verwei, T 0113-561802/06-13587856.

De Vrijwilligerscentrale is inmiddels een werkgroep van de Stichting Overlegorgaan geworden.
De informatie over de Vrijwilligerscentrale is nu ook terug te vinden onder Stichting Overlegorgaan 's-Heer Arendskerke.
Dit artikel wordt binnenkort verwijderd.

Goesweb is een initiatief van SMWO en wordt mede mogelijk gemaakt door Bepos, TS Intermedia & M4J-IT