collageSHAK

Stichting Overlegorgaan ’s-Heer Arendskerke

De Stichting Overlegorgaan is opgericht in 1975 en heeft als doelen:

1.    het stimuleren en coördineren van allerlei zaken, die in het belang zijn van de leefbaarheid van de gemeenschap ’s-Heer Arendskerke en Eindewege
2.    bij de inwoners van ’s-Heer Arendskerke en Eindewege de gemeenschaps- en samenwerkingsgedachte uit te dragen
3.    het makkelijker maken en bevorderen van het contact met de gemeente en andere overheids- en particuliere instellingen
4.    het direct of indirect bevorderen van initiatieven en maatregelen, die aan de bevolking van ’s-Heer Arendskerke en Eindewege of een belangrijk deel daarvan ten goede kunnen komen.

Het uitgangspunt is, dat elke plaatselijke vereniging een lid afvaardigt naar het algemeen bestuur van het Overlegorgaan. Enkele personen zitten op persoonlijke titel in het bestuur.
Het algemeen bestuur kiest uit haar midden een dagelijks bestuur voor het Overlegorgaan. Het huidige algemeen bestuur bestaat 19 leden en het dagelijks bestuur uit 4.

Twee keer per jaar (in het voor- en najaar) organiseert het Overlegorgaan een openbare vergadering, waarin actuele zaken van het dorp besproken worden. Om deze zaken toe te lichten worden partijen, die hierbij betrokken zijn, uitgenodigd.
Denk aan vertegenwoordigers van de gemeente Goes of van de politie.
In de najaarsvergadering wordt een besteding gezocht voor het dorpenbudget van het komende jaar.

Om de vijf jaar wordt een dorpsenquête gehouden, waarin vragen rond de leefbaarheid van het dorp zijn opgenomen. De uitslag biedt het bestuur inzicht in wat de inwoners van hun dorp vinden en wat zij willen in de toekomst.

In de dorpskrant Sraskerkse Proat brengt het dagelijks bestuur verslag uit van hun activiteiten en vraagt inwoners om hun mening.
Om de doelen in praktijk te kunnen brengen heeft het Overlegorgaan 5 werkgroepen:

1.    Dorpskrant Sraskerkse Proat
2.    Jeugdsoos The Younger Generation
3.    Jeugdvakantieweek
4.    Monumentendag
5.    Bewestenwege

Ook deze werkgroepen vaardigen een lid af naar het algemeen bestuur van het Overlegorgaan.

1.    Dorpskrant Sraskerkse Proat
Verschijnt 4 maal per jaar en brengt lokaal nieuws, interviews enzovoort.

2.    Jeugdsoos The Younger Generation
Verzorgt activiteiten voor de jeugd, zoals speurtochten, Sinterklaasviering, zwemmen.

3.    Jeugdvakantieweek
Eens per jaar wordt wordt een vakantieweek georganiseerd voor de jeugd van het dorp.

4.    Monumentendag
De werkgroep Monumentendag organiseert op de 2e zaterdag in september, de landelijke Monumentendag, activiteiten in ’s-Heer Arendskerke en EIndewege rond het thema van de Monumentendag.
De werkgroep zorgt elk jaar, dat de plaatselijke monumenten, molen en kerk, te bezichtigen zijn.

5.    Bewestenwege
Van speelvoorziening Bewestenwege is de naam veranderd in Bewestenwege. Doel van deze werkgroep is bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk Bewestenwege. Een van deze doelen blijft de speelvoorziening. Gelden, die zijn verworven voor deze speelvoorziening blijven voor de speelvoorziening gereserveerd.

Privacyverklaring

Goesweb is een initiatief van SMWO en wordt mede mogelijk gemaakt door Bepos, TS Intermedia & M4J-IT