collageSHAK

van de Stichting Overlegorgaan gehouden. Aanvang 20.00 uur in het Heer Arendhuis.
1.    Opening en mededelingen
2.    Notulen 07-11-‘14
3.    Kennismaking met Jan Priem, ouderenwerker en contactpersoon SMWO
4.    Kennismaking met Joke Proos, wijkverpleegkundige van SVRZ
5.    Nabespreking thema avond veranderingen in de zorg
6.    Post
7.    Financiële verslagen van:
a. Stichting Overlegorgaan 2014
b. dorpskrant
c. jeugdsoos TYG
d. jeugdvakantieweek
e. toneel
f. monumentendag
g. speelvoorziening Bewestenwege
8. Verslag kascommissie
9. Verkiezing kascommissie
10. Uitvoering dorpsplan:
a. meer bewegen
b. meer activiteiten in Grand Café
c. vrijwilligerscentrale
d. volkstuin
e. bloembollen en bloembakken
f. tekstborden geschiedenis
g. denktank. de denktank van de basisschool brengt verslag uit
h. info nieuwe inwoners
i. kunstwerk
11. Verkeer
12. Woningbouw
13. Bestedingsvoorstel reserve dorpenbudget
14. Mededelingen dorpsverenigingen
15. Rondvraag en sluiting

Goesweb is een initiatief van SMWO en wordt mede mogelijk gemaakt door Bepos, TS Intermedia & M4J-IT