collageSHAK

aanwezig om de boswandeling met de boswachter, Karel Leeftink mee te maken. Hij legde tijdens de wandeling uit, waarom het bos er uit ziet, zoals nu het geval is. IMG 9036-1
Staatsbosbeheer heeft, in vergelijking met het verleden, een zeer beperkt budget en hiermee moeten ze het doen. Meer werk uitvoeren in de Nederlandse bossen betekent, dat ze zelf geld moeten genereren. Denk onder andere aan verkoop van gerooid hout. Aan de paden in het bos wordt geen onderhoud meer verricht, gewoon omdat er geen geld voor is. Verder wordt er voorrang gegeven aan gebieden, waar veel toerisme is. Denk aan de Walcherse kust. Tijdens de wandeling werd door de boswachter ook aandacht besteed aan de natuur. Welke vogels hoor je fluiten en waarom doen ze dit.

Er werd ook stilgestaan bij de 'kaalslag' van eind vorig jaar, omdat dit veel bewoners een doorn in het oog is. Hier krijgt, volgens de boswachter, de natuur een kans. IMG 9038-2
Insecten en vogels hebben baat bij het huidige terrein. ook is het de bedoeling, dat het bos zichzelf herstelt. Als dit niet lukt binnen een paar jaar, dan wordt bekeken of menselijk ingrijpen nodig is en boompjes geplant gaan worden.

Tijdens de wandeling liep de groep ook langs de poeltjes, die naast de wandelpaden liggen. Allen waren van mening, dat onderhoud toch wel nodig is. De boswachter zal ons inlichten wat er mee gaat gebeuren. IMG 9041-3

Op de terugweg werd nog stilgestaan bij de gerooide iepen, die langs het fietspad stonden en bij de oude koeienoversteekplaats, waar de helft van het hekwerk recent is afgevoerd. De dorpsbewoners vertelden, dat nieuwe bomen op de plaats van de gerooide iepen én een nieuw hek op prijs zou worden gesteld.
Bij de afsluiting in het Heer Arendhuis werd voorgesteld om op 1 november tijdens de nationale natuurwerkdag met de dorpelingen een 'grote schoonmaak' te houden in het bos.

 

Goesweb is een initiatief van SMWO en wordt mede mogelijk gemaakt door Bepos, TS Intermedia & M4J-IT