collageSHAK

de startbijeenkomst van het dorpsplan. Aanvang 20.00 uur in het Arendhuis.
Deze avond staat in het teken van het maken van een dorpsplan. In dat plan komt te staan wat wij als dorp graag willen behouden en wat wij graag erbij willen hebben. Een toekomstvisie, die samen met de gemeente Goes en SMWO opgesteld wordt.
Wat willen we, wat is er mogelijk en op welke termijn?

Om het plan uit te werken verdelen we ons in werkgroepen, die allen een stukje van het plan gaan beschrijven. Het dagelijks bestuur van het Overlegorgaan stelt voor om de volgende thema’s te beschrijven:
1.    Wonen en sociale veiligheid
2.    Gezondheid en zorg
3.    Opvoeding en onderwijs
4.    Verkeer
5.    Vrije tijd en spelen

Elke werkgroep krijgt een gespreksleider en een notulist. De werkgroepen komen los van elkaar samen tot dat zij hun thema uitgewerkt aan de inwoners aan kunnen bieden. Als alle werkgroepen hun huiswerk hebben gedaan, wordt er weer een vergadering belegd waar alle inwoners welkom zijn. Samen beslissen we hoe het dorpsplan eruit komt te zien. Als onze wensen voorzien zijn van een kostenplaatje, kan er een stappenplan gemaakt worden. Wat moet gelijk aangepakt worden, wat over enkele jaren en wat op de lange termijn.

Het Overlegorgaan vindt het erg belangrijk om dit plan samen met de bevolking te schrijven. Zoals U weet organiseert het Overlegorgaan om de 5 jaar een dorpsenquête. Met die uitkomsten kon het bestuur in het verleden aan de slag. De gemeente was één van de eerste gesprekspartners waar we bij aan klopten. Vaak was het een lange weg om een wens voor elkaar te krijgen. Nu de gemeente vanaf de start bij dit project betrokken is, ziet het bestuur van het Overlegorgaan dit dorpsplan als een grote winst voor het dorp. Helpt u mee? We kunnen er alleen maar beter van worden!
Iedereen is van harte welkom op 27 maart:
Jong, middelbaar en oud, kom a.u.b. naar het Arendhuis.

Goesweb is een initiatief van SMWO en wordt mede mogelijk gemaakt door Bepos, TS Intermedia & M4J-IT