collageSHAK

De Stichting Overlegorgaan organiseert op dinsdag 15 maart in het Heer Arendhuis de jaarlijkse voorjaarsvergadering voor de bewoners van 's-Heer Arendkerke en Eindewege. De vergadering begint om 20.00uur.

De agenda:

1. Opening en mededelingen
2. Notulen 9-11-‘10
3. Nieuws nieuwbouw Poelwijck
4. Kennismaking burgemeester Verhulst met presentatie van het dorp
5. AED
6. Speelvoorzieningen o.a. Bewestenwege
7. Dorpsplan
8. Post (zie bijlage)
9. Financiën:
financieel verslag van
a. Stichting Overlegorgaan
b. dorpskrant
c. jeugdsoos TYG
d. jeugdvakantieweek
e. toneel
f. monumentendag
g. winterfair
h. speelvoorziening Bewestenwege

10. Verslag kascommissie
11. Verkiezing kascommissie
12. Mededelingen dorpsverenigingen
13. Rondvraag en sluiting

Goesweb is een initiatief van SMWO en wordt mede mogelijk gemaakt door Bepos, TS Intermedia & M4J-IT