collageSHAK 1.    Opening en mededelingen

 2.    Voorstellen voorzitter en benoeming


3.    Notulen 5-11-‘09

4.    Post

5.    Voorstellen wijkagent Martin Reyntjes

6.    Rondvraag m.b.t. de politie

7.    Verslag verkeerswerkgroep

8.    Financiën

9.    Verslag kascommissie

10.  Verkiezing kascommissie

11.  Mededelingen dorpsverenigingen

12.  Rondvraag en sluiting


Aanvang 20.00 uur in de achterste vergaderruimte in het Arendhuis.

Goesweb is een initiatief van SMWO en wordt mede mogelijk gemaakt door Bepos, TS Intermedia & M4J-IT