collageSHAK

In de vernieuwde Slotstraat wordt veel geparkeerd met twee

wielen op de stoep. Dit is niet de bedoeling!
Je hindert hiermee de voetgangers, zeker voetgangers met een rollator of rolstoel. De verkeerskundige van de gemeente Goes heeft aangegeven hoe in de Slotstraat geparkeerd kan worden.

  • Parkeren moet bij voorkeur gebeuren in de aangebrachte parkeerplaatsen.
  • Ook is parkeren op de rijbaan toegestaan. De voorwaarde is dat verkeer niet wordt gehinderd.
  • Dus parkeer niet voor een uitrit, niet binnen 5 meter van een kruispunt en het verkeer moet er nog langs kunnen.
  • Het is niet toegestaan te parkeren op de stoep, ook niet met twee wielen!!

Wij roepen je dan ook op gehoor te geven aan dit bericht en je auto niet (meer) scheef op de stoep te parkeren.

Goesweb is een initiatief van SMWO en wordt mede mogelijk gemaakt door Bepos, TS Intermedia & M4J-IT