collageSHAK

Er zijn voor de jaarwisseling weer vuurwerkvrije zones

ingesteld. Dit zijn plekken waar kwetsbare groepen mensen wonen, dieren verblijven of waar in het verleden overlast werd ervarendoor het afsteken van vuurwerk.
In ons dorp is dit zorgcentrum Poelwijck.

Het vuurwerkverbod voor deze locatie geldt de hele dag, dus ook tijdens de uren waarop het op andere plaatsen wel is toegestaan vuurwerk af te steken tussen 18.00 en 02.00 uur.

Goesweb is een initiatief van SMWO en wordt mede mogelijk gemaakt door Bepos, TS Intermedia & M4J-IT