collageSHAK

Zoals aangegeven zijn wij aan de slag gegaan met het graven van proefsleuven voor het plaatsen

van twintig extra ondergrondse containers voor PD- (plastic en drankenkartons) afval. Bij deze informeren wij u over de uitkomsten van het vooronderzoek, waarbij gekeken is of de locaties zoals aangewezen door de inwoners geschikt zijn. Hierbij is gekeken naar de aanwezigheid van kabels en leidingen, bomen, veiligheid, overlastaspecten en praktische uitvoerbaarheid. Gebleken is dat in tien dorpen/wijken de voorkeurslocaties van de inwoners te realiseren zijn. Dit zijn de volgende locaties:
1.           Thorbeckelaan – nabij de glascontainer (niet ernaast i.v.m. een boom)
2.           Elvis Presleylaan - bij Kibeo (tussen het fietspad en de weg; in de tegelverharding)
3.           Beethovenlaan – tegenover huisnummer 23
4.           W.F. Hermanslaan - bij de watergang
5.           Ruijchrockstraat - naast de glascontainer
6.           JP Coenstraat - naast de rest- en papiercontainer
7.           Vedelplein – in de berm
8.           Nieuwe Diep – in de berm
9.           Ring Oud Sabbinge – nabij de glascontainer
10.        Dorpsstraat – naast de kunststofcontainer

In de Spinne is besloten de huidige kledingcontainer te vervangen door een kunststofcontainer.     

In de bijlagen:
- tekeningen van de verschillende locaties
- overzichtstekening van de locaties

Omdat gebleken is dat de locaties allemaal voorkeurslocaties van de inwoners zijn, geven wij de locaties op deze manier aan u door en zien wij niet direct reden om een avond te organiseren.  Indien er behoefte is aan persoonlijk contact in de vorm van een gesprek, is dit uiteraard mogelijk. Graag horen wij dit voor vrijdag 29 juni.
Ook horen wij graag van u of u redenen weet waarom deze locaties toch niet geschikt zouden zijn. Nadat wij deze input hebben verzameld worden de definitieve locaties bepaald waarna wij vervolgens alle inwoners informeren zodat wij zo snel mogelijk kunnen starten met de werkzaamheden.

Extra proefsleuven graven
De overige tien onderzochte locaties bleken helaas niet uitvoerbaar vanwege kabels en leidingen. Om deze reden starten wij alvast met het plaatsen van bovenstaande ondergrondse containers en starten wij met het zoeken van een alternatief hiervoor. Ook deze alternatieve locaties worden later aan u en de inwoners voorgelegd. De locaties die niet uitvoerbaar bleken zijn:

- Oostmolenweg
- Rembrandlaan
- Boszicht
- Noordweegseweg Eindewege
- Kamperfoeliestraat
- Werflaan noordhoek
- Meestoofweg
- Schimmelpenninckstraat
- Louise de Colignilaan
Inmiddels zijn ook alle nieuwe rolcontainers bij iedereen uitgezet. Het einde van een behoorlijke klus! Alles is geheel volgens planning verlopen. Wat zijn nu de volgende stappen?

Correctieronde en maatwerk
De komende maanden nemen wij de tijd voor een correctieronde en voor het verlenen van maatwerk. Zo wordt er een aanvullende beleidsregel vastgesteld voor het toekennen van kleinere rolcontainers van 140 liter. Hierbij is het uitgangspunt dit enkel toe te staan aan mindervaliden, ouderen of inwoners met beperkte buitenruimte. Daarnaast wordt er een medische regeling opgesteld voor inwoners met incontinentiemateriaal en wordt de afvalstoffenverordening geactualiseerd. Aan het eind van het jaar worden deze vastgesteld door de gemeenteraad. Ook zal de gemeenteraad dan een besluit nemen over de definitieve tarieven voor Diftar.

Inwonersportaal
Na de zomer hebben we een half jaar de tijd om te controleren of uw container op de juiste manier is gechipt en geregistreerd. Wij kunnen dan de werking van het systeem testen. Ook inwoners kunnen dat doen door in te loggen op het inwonersportaal dat medio september/oktober gereed zal zijn. Iedereen ontvangt tegen die tijd een brief met meer uitleg over het portaal en de inloggegevens. Op het inwonersportaal kan bekeken worden of wij de container hebben geleegd. Let op: het gaat hierbij om een testperiode van een half jaar; het betalen per keer dat de restafvalcontainer aan de weg gezet wordt gaat pas in per 1 januari 2019.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw reactie graag tegemoet. Alvast bedankt hiervoor. Indien u vragen heeft kunt u deze uiteraard altijd aan ons stellen.

Met vriendelijke groet,

Melissa van Leeuwen
Communicatie
Gemeente Goes
T (0113) 249 778
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Goesweb is een initiatief van SMWO en wordt mede mogelijk gemaakt door Bepos, TS Intermedia & M4J-IT