collageSHAK

Het Poelbos ligt er nu nog wat verwaarloosd bij. De fiets- en voetpaden

zijn in slechte staat en ook de hoofdingang geeft een verpauperde indruk.
Een onderhouds-/opknapbeurt zou dus zeer op zijn plaats zij. Maar wellicht is er meer mogelijk!
Met dat in het achterhoofd is op initiatief van de dorpsraden van ’s-Heer Hendrikskinderen en ’s-Heer Arendskerke en ondersteund door Staatsbosbeheer en der Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op 13 december een zogenaamde ontwerpsessie gehouden.

Ongeveer 40 deelnemers uit de beide dorpen en andere belanghebbenden hebben zich deze middag in groepjes bezig gehouden met het ontwikkelen van ideeën en plannen voor een vernieuwd en opgewaardeerd Poelbos. Het Poelbos moet onder andere spannender, meer in te beleven zijn voor jong en oud.
In een tweetal ronden werden eerst een aantal ideeën gegenereerd en vervolgens nader uitgewerkt. Interessante zaken hieruit:
• Verplaatsing van de hoofdingang naar de T-splitsing Sinoutskerkseweg-Verbatelweg en bij deze ingang een aantal faciliteiten creëren zoals een speelbos, eventueel een uitspanning, informatieborden en  parkeerruimte met mogelijkheid tot opladen van elektrische auto en E-bike.
• Verbinding maken tussen het Arendsbos en het Hendriksbos door verbreding langs het bestaande fietspad. Hier van eventueel een herdenkingsbos maken.
• Autoluw maken van de directe omgeving (Wissekerkseweg, Teuniswegeling en Oostweg) en verbeteren of aanleggen van wandel-, fiets-, mountainbike- en ruiterroutes. Hierbij ook de verbinding naar het Vrouweputje verbeteren.
• Gebruik maken van de mogelijkheden die het bos biedt voor klimaatneutrale energieopwekking. Dit in relatie met het te ontwikkelen bedrijvengebied Poel V. Denk hierbij aan windturbines en een zonnepark.
• Accentueren van de verschillen in grondslag en hoogteligging door de oude kreekruggen en laag liggende poelen beter zichtbaar te maken en informatie te geven over de verschillen in plantengroei e.d.
• Creëren van verschillende functies als speelbos, voedselbos, herdenkingsbos, natuurbegraven, struinbos en rustgebieden.
De ideeën zijn door de RVO nader gecombineerd en uitgewerkt tot een voorlopig plan dat gebruikt wordt om mee verder te werken.
Daarnaast is afgesproken dat getracht zal worden op korte termijn de bestaande paden te verbeteren.

- Verslag
- Inspiratiescherm

AutoCollage 11 Images

AutoCollage 11 2-Images

AutoCollage 10 3 Images

 

 

Goesweb is een initiatief van SMWO en wordt mede mogelijk gemaakt door Bepos, TS Intermedia & M4J-IT