collageSHAK

aantal werklieden aan het werk gezien in de Slotstraat. Deze mensen doen een voorbereidend archeologisch onderzoek door middel van grondboringen. Als er aanleiding toe is zal er tijdens de vernieuwing van de riolering in de Slotstraat (planning voorjaar 2018) uitgebreider onderzoek plaatsvinden.

onderzoek 1 A

Goesweb is een initiatief van SMWO en wordt mede mogelijk gemaakt door Bepos, TS Intermedia & M4J-IT