collageSHAK

Toen op 12 maart 2007 de mooie kastanjeboom bij de kerk bijna geheel tegen de grond was gegaan was er naast verbazing en verbijstering ook opluchting, omdat niemand gewond was geraakt.
Terwijl ik foto's maakte werden de risicotakken en de takken die op de weg lagen vakkundig weggezaagd en uit de algemene teneur van de gesprekken die ik had en opving kon ik opmaken dat dit toch wel het einde van dit natuurmonument moest betekenen.

maart_2007_serie2_023_email_resize

Hij zou nog wel een tijdje zo kunnen blijven liggen maar uiteindelijk zou ruimen onvermijdelijk zijn werd er gezegd.

Omdat ikzelf al 25 jaar op de Torenring woon en zoals andere dorpsbewoners van deze gezichtsbepalende monumentale boom ben gaan houden, leek het me niet meer als normaal om iets te doen. In eerste instantie dacht ik aan een actie om de boom te eren en te gedenken, omdat zijn overlevingskans hopeloos leek, maar na wat onderzoek op het internet begon mijn pessimisme plaats te maken voor een meer optimistische kijk.

Van een van de boomexperts/boomverzorgers, die ik een e-mail met mijn foto's en een vraag om advies had gezonden, kreeg ik een hoopvol bericht terug.
Deze Vlaamse expert schreef dat hij belangeloos met de boom aan de slag wou gaan voor een periode van een paar jaar.
Hij gaf toe dat zijn methode enigszins controversieel zou zijn, maar dat het mogelijk is om de boom te helpen overleven door hem in deze positie te laten en te helpen nieuwe wortels te vormen oa vanuit de takken waarmee hij nu op de grond staat.
Optakelen en recht zetten en houden zou de boom alleen maar meer beschadigen en bovendien heel duur zijn.
Dat laatste gaven de andere door mij geraadpleegde experts ook aan, en de meesten van hen vertelden of schreven me dat ze weinig of geen overlevingskansen zagen voor "onze" boom.
Gelukkig gaf het kerkbestuur bij monde van Henriëtte de Vos aan dat ze niet van plan waren de boom meteen te gaan verzagen en dat ze interesse hadden in wat de Vlaamse expert nog meer te zeggen had. Op 25 maart is hij geweest en na verder onderzoek en overleg werd besloten om de boom "het voordeel van de twijfel" te geven en een reddingsactie te starten.
Een van de eerste maatregelen is al succesvol, vooral door medewerking van de leerlingen en het team van OBS Schengehof: de bescherming van de boom en zijn omgeving.
Natuurlijk is het heerlijk om in en rond die oude boom te spelen, maar de dorpskinderen hebben vanaf het ingaan van deze beschermende maatregel begrip en respect getoond en de boom met rust gelaten. Namens het actiecomité en de bejaarde boom bedankt kinderen!
Wellicht zullen de kinderen in de toekomst ook op andere manieren bij deze langdurige reddingsactie betrokken worden en nog veel kunnen opsteken.
Naast het tot beschermd gebied verklaren zal er op zaterdag 31 maart vanaf 9.00 uur onder leiding van de Vlaamse expert begonnen worden met de tweede maatregel, namelijk het aanbrengen van 8-10m3 voedzame grond rond de boom.
Daarnaast krijgt de boom extra voeding door middel van mineralen en een speciale behandeling tegen aanvallen van insecten.

Er zijn al een aantal vrijwilligers, maar natuurlijk zou het fijn zijn als meer mensen met een schop en/of kruiwagen zouden gaan deelnemen. Kom ons dus een handje helpen zaterdag 31 maart vanaf 9.00 uur! Meer foto's bij Foto's allerlei.

In de Bevelander zal deze week ook een stukje verschijnen met de nodige informatie, en hopelijk zullen meer mensen gaan reageren en betrokkenheid gaan tonen bij dit opmerkelijke initiatief.
Jules Bitter / Torenring 36

Goesweb is een initiatief van SMWO en wordt mede mogelijk gemaakt door Bepos, TS Intermedia & M4J-IT